Links

NaamKleine toelichting
Het Greber Systeem.
God heeft door de geest van Waarheid de weg opengemaakt tot meer diepgang in het geloof van de volgeling, tot betere resultaten en tot het worden van een goddelijk medium, een werktuig met mediamieke gaven door God geschonken en met God in gedachte ontwikkeld. Wij hopen dat meer mensen ervoor zullen kiezen om zich tot medium te ontwikkelen
Roelof Tichelaar.
In Hoogeveen Heeft Roelof een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening. Ook ben is hij docent en coach weerbaarheid. Daarnaast schrijf hij boeken en geeft lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van christelijke spiritualiteit, weerbaarheid, psychisch-geestelijke hulpverlening en aanverwante zaken.
Okomfo Fu Kondre
Vanaf zondag 22 februari 2014 kent de wintigemeenschap een ‘Okomfo Fu Kondre’ die op 1 januari 2014 op het niveau van geestelijke leider bij beschikking is benoemd en erkend door de overheid. Dit gegeven is een mijlpaal die mogelijk is geworden door de constante bijdrage van Tata Kwasi ku Tata Tinsensi, NAKS en Fiti Fu Wini om winti (of delen van dit erfgoed) zo ruim mogelijk uit te dragen.
Elk der genoemde organisaties doet dat op een eigen manier vanuit de eigen ideeën.
Jozef Rulof
Jozef Rulof (1898 - 1952) was een helderziend, genezend, schrijvend en schilderend medium. Hij heeft een schat aan wijsheid ontvangen uit het hiernamaals. Het unieke van Jozef Rulof was de grote hoogte van zijn mediumschap, waardoor de ontvangen wijsheid zuiver op aarde kon komen, niet beïnvloed door zijn aardse persoonlijkheid.