Gedichten

Ingezonden gedichten.

Hé pssst..


Hé pssst, heb ik jou al eens verteld hoe het voelt,
als je lelijke dingen tegen me zegt, zelfs al is het niet zo bedoeld.

Het maakt me verdrietig en ik voel me dan klein,
Dat is niet wie ik ben en ik vind dat niet fijn!

Hé pssst, heb ik jou al verteld wat ik van je vind?
Ik vind jou grappig en slim, al pest je me, maar ik ben niet blind.

He pssst, waarom vertel je niet gewoon aan mij,
hoe jij je voelt, ben je misschien niet blij?

Ik vind je lief en mijn bedoelingen zijn goed,
het ligt vast niet aan mij dat jij zo tegen me doet.

Hé pssst, zal ik jou eens wat vertellen, vriend?
Ik ben er voor je, want ook jij hebt vriendschap verdiend.

Shanti en Judith

ieder mens is speciaal


Ieder mens is heel speciaal
Ieder mens heeft een eigen verhaal

Sommige zijn zich snel bewust van hun goede eigenschappen
Anderen moeten eerst een lange pad bewandelen van ruwe landschappen

Sommige durven boven anderen uit te stijgen
Anderen zijn onzeker, wachten liever af en zwijgen

Maar elk persoon
heeft een eigen droom

Een allesdurver of juist een angsthaas
Een werknemer of de baas

Groot, klein, slank of tonnetje rond
Rustig, integer of uitbundig en zelfs een grote mond

Een nemer of een gever
Iemand heel passief of juist een strever

Mensen die bijna niks hebben of mensen met heel veel geld
Mensen die goed kunnen praten of mensen die praten dmv geweld

Allemaal voelen we blijdschap en verdriet
Ongeacht wat je aan de buitenkant ziet

Niemand is gevoelloos
En niemand is doelloos

Allemaal willen we gelukkig zijn
Allemaal moeten we een pad bewandelen van leerzame momenten, plezier en pijn.

Al doet ieder het op zijn eigen manier
We moeten allemaal wat maken van ons leven hier

En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde streven
En dat is een beetje geluk vinden in dit leven

En als we elkaar nou wat meer respect, waardering en liefde zouden geven
Zouden menig mensen hun wandeling toch anders beleven

Judith

What about Trust, Faith and Inner Freedom?

What about Trust, Faith and Inner Freedom?
What really is Trust?
What about Suicide?

Wié ben je als je regelmatig suïcidaal bent?
Wát blijft er wérkelijk als hoopje van je over als je suïcidaal bent?

Is het werkelijk waar dat je als suïcidaal persoon geen vertrouwen meer hebt?
Is het waar dat je het vertrouwen werkelijk verloren bent?
Is dat écht waar?

Wat is nu écht vertrouwen?
Dát is mijn vraag, en antwoord voor vandaag.
Mijn ziel spreekt daarover het volgende uit.

Niet alleen naar mijzelf, maar ook naar mensen die ik ontmoet en suïcidaal zijn of nog gaan worden.

——————————————-
Vertrouwen –Is-.

Voor het krijgen van vertrouwen hoef ik niets te Doen.
Voor de ERVARING van vertrouwen hoef ik niet te werken.
Mijn mentale denken, mijn ego, hoeft zich nooit via ‘’positief’’ getinte gedachten affirmerend dienstbaar te maken aan Vertrouwen.

Want dat is volstrekt overbodig.

Sterker nog, dit is volledige afleiding en misleiding waar het wérkelijk om draait.

Want… vertrouwen IS…
Creatiekracht is er Al.
Omdat vertrouwen altijd in dienst zal staan van mijn Ziel.
De ziel die vertrouwen IS.

#

Door dit besef wéét ik dat vertrouwen er al IS, óók als ik het niet ervaar!

Ook als ik het niet voel via mijn persoonlijkheid.
Mentaal en emotioneel, met mijn ego gedachten, kan ik nooit vertrouwen creëren of scheppen, want creatiekracht en vertrouwen IS er allang!

Voor de ervaring van vertrouwen hoef ik dus niéts actiefs te doen of te ondernemen.
Behalve steeds dieper durven zakken in Zijn.
Opdat de Ziel steeds verder in mijn lichaam mag indalen.
Dát is mijn ware roeping Hier.

#

Vertrouwen is nooit weg, ook al ervaart mijn denken, mijn ego, heel vaak nog van wel.
Vertrouwen is in Essentie nooit weg geweest, want dat merk ik per diréct, zodrá mijn lichaam weer bewust contact maakt met mijn Zielsbewustzijn die mij direct de ERVARING van eenheid zal geven.

#

Mentaal is er geen enkele gedachtenactie nodig om vertrouwen op te wekken, vast te houden, of te bekrachtigen.
Zélfs wantrouwen hoeft niet afgebroken te worden.
Want enkel het ego wil van het kwade en het duister af.
Want enkel het ego wil positief en licht zijn.
Want enkel het ego leeft in voortdurende dualiteit tussen goed en kwaad.
Want enkel het ego heeft nooit rust tussen die twee.

#

Maar de ziel weet echter wel beter….
Want daar waar géén vertrouwen ervaren wordt, IS VERTROUWEN NIET WEG!
Is vertrouwen nooit weggeweest!
Sterker nog, vertrouwen kán helemaal nooit weggaan!
Want vertrouwen IS.
Zelfs bij de meest suïcidale persoonlijkheid is vertrouwen nooit weggeweest.
Want de Ziel is áltijd aan de zijde van de meest dualistische suïcidale persoonlijkheid geweest.
Het is mijn denken, mijn persoonlijkheid, die zich afsplitst van de ervaring in heelheid.
Het is mijn ego die slechts de afscheiding zo vaak ervaart en afsplitst van mijn Bron.
Maar is daarmee de Bron weg úit mij?
Nee, want de Bron Is, net als vertrouwen nooit weggeweest.
Dit kan ook niet, omdat ik een deel van de Bron zelf Ben.

#

Door dit besef,
Hoef ik mezelf nooit geen looser meer te voelen, zodra ik opnieuw in een depressie zit, en voor mijn ego terugval in het duister.
Ik hoef mezelf niet nóg verder naar beneden te praten zodra ik opnieuw in een ervaring zit waarin mijn persoonlijkheid zich vereenzelvigt met mijn demonen.
Door dit diepe besef, kan ik volledig mijn Duisternis durven laten Zijn.
Kan ik volledig slachtoffer zijn, zonder nog langer slachtoffer te zijn.
Sterker nog, mijn demonen hoef ik niet af te weren.
Júist omdát ik tegelijkertijd nu wéét dat ik –IN- de duisternis nooit het vertrouwen kwijt kán raken.
Ook al heeft mijn lichaam de ervaring van vertrouwen dan nog niet.

#

Door dit waarachtige beséf, Hoef ik nooit meer ‘’hard te gaan werken’’ om vertrouwen te krijgen.
Hoef ik nooit meer ‘’hard te werken’’ om uit mijn duisternis te blijven.
Hoef ik nooit meer strijd aan te gaan met mijn demonen.
Hoef ik nooit meer te pushen om toe te geven aan het maken van positieve affirmaties. Omdat ik wéét wat ik weet….

#

Sterker nog, elke geforceerde positief gemaakte gedachte komend uit mijn ego, zal mij enkel -IN THE END- steeds méér en méér suïcidaal gaan maken.
Omdat daar waar NIÉT vanuit de Bron en niet vanuit moeiteloosheid, maar daar waar énkel vanuit het denken en het ego positieve lading gegeven wordt aan de gewenste creatie, er altijd enkel gefaald zal kunnen worden.

Want daar waar het ego zich licht zal gedragen, valt er ook veel te falen voor dezelfde persoonlijkheid. Een dergelijke bereikte creatie vanuit het ego bewustzijn zal nooit bezield zijn In wezenlijkheid.

Omdat zo’n creatie het verlangen van het ego heeft gevolgd. En niet het verlangen van de Ziel.

#

Creaties vanuit de ziel hoeven niet bekrachtig te worden via mentale affirmaties of via gedachten krachten op gang gebracht te worden,

omdat een wérkelijk zielsverlangen zo krachtig is en direct uit de Bronverbinding komt, dat het de kracht van het scheppende ego niet nodig zal hebben.
Omdat waarachtig diep Zielsverlangen zal spreken doorheen Álles.

Verlangen creëert uit zichzélf datgene wat de Ziel op aarde wenst.
Moeiteloos.
Zonder bemoeienis vanuit het denken, het ego.

#

Mijn depressies worden enkel met de dag groter en groter
door elke positief gestuurde gedachten.
Omdat ik nu weet wat ik weet….
Het is het ego wat zo nodig perse positief óf negatief wil denken.

Het is het ego wat geen bestaansrecht en acceptatie wil geven aan het duister. Óf het licht.
Waardoor de dualiteit in mij enkel groter zal groeien, waardoor goed en kwaad nooit vrede zullen kunnen sluiten.

In mij.

Positief denken is een truc komend uit de mind.
Positief en negatief denken zijn béiden volledige afleiding, van de Ziel af bewegend.
Wérkelijke waarachtige Ziel beweegt en vormt zich niet naar de mind.
Wérkelijke Ziel beweegt zich op en naar de flow.
Moeiteloos, de weg van de minste weerstand volgend.
Wérkelijke Ziel gebruikt weliswaar het denken, maar dan énkel als een constructieve tool, om te komen waar de Ziel wil komen in zijn belichaming op aarde.

Maar gebruikt het positief of negatief denken nooit ter ontkenning van wat IS of wat aanwezig wil Zijn.
Ziel –Is- en doet Niets.
Behalve Zijn.
Ziel is aanwezig.
Al aanwezig in ons daadkrachtige bezielde Lichaam.
Oók in de complete ervaring van verlorenheid is Ziel daar!

#

Verlangens en dromen hoeven niet opgeschreven of bevestigd te worden voor de mind om tot creatiekracht te kunnen komen.
Omdat de Ziel het lichaam en de materie zonder moeite
geheel moeiteloos ALTIJD EN OVERÁL zal besturen om mijn volledig Lotsbestemming te gaan vinden
waarvoor ik gekomen ben.
Hier, op jouw Moeder Aarde.

#

Jorieke vrijdag 4 januari 2019

Sneeuw

Sneeuw

Voorbij de rede en de redelijkheid
Voorbij de grenzen van elk gedacht
Voorbij de grenzen….….van elk gewacht
Schittert het witte hemelse laken
blanco van…het Ware Gezicht

Waarheid heeft geen enkel aangezicht
zodra het ware gewicht
zichzelf legt in de schaal
van onze werkelijke Graal

Sneeuw, vandaag
Elk masker lost op bij elke koele vlok
die neerdaalt en zich nestelt in ‘t warme vlees
Zijn weg zal weten naar beneden
in de Schoot van onze eigen heiligheid

Voorbij de leugen is het draaien voorbij
Voorbij de persoonlijkheid
en het zwaargewicht van ego
is daar het Naakt van Waarheid

Blanc en zuiver is daar sneeuw
Zonder enige huiver
omhelst het hemelse laken
de naakte vorm
waarin wij werkelijk verschijnen
zullen op de dag dat het sneeuwt

copyright Jorieke, 22 januari

geschreven op muziek van https://www.youtube.com/watch?v=b_YHE4Sx-08